Hírek, események

A kora újkori könyv- és olvasmánytörténet mai tanulságai (Képgaléria)

A Hittudományi Főiskola Aloyzianum-termében került sor a Könyvtári Szabadegyetem második előadására is, amely a magyar könyv-és könyvtártörténet kora újkori szakaszának jellegzetességeit tekintette át.

Igyekezett a múlt eseményeit és folyamatait a jelenre kivetíteni, az előadó párhuzamosságokat keresett az évszázadokkal korábban és alapvetően más történelmi-társadalmi keretek között megvalósuló folyamatok és napjaink eseményei között.

Dr. Monok István személyes kutatói élményeiről is beszélt a hallgatók előtt, akik többen foglalkoznak könyv- és könyvtártörténeti kutatásokkal. Biztatta őket a kutatómunka elkezdésére és folytatására, kiemelte a múltat vizsgáló bölcsész szemléletének fontosságát, beszélt arról a néhány évtizede elkezdődött folyamatról, ami a technikai-technológiai társadalomban a természettudományok felértékelődését és a hagyományos "könyves" szemlélet háttérbe szorulását jelentette.

Az előadás áttekintette a magyar újkori gondolkodás történetét, a török elleni harcok ideológiai hátterét, a keresztény újsztoicizmus hatását, amely a reformkor nagyjain át a rendszerváltás politikai gondolkodásáig is nyomon követhető. Szó volt a reformáció és az ellenreformáció (vagy helyesebben katolikus megújulás) szellemi gyökereiről, a külföldön tanuló magyar diákok olvasmányműveltségéről, a latin nyelv és szellem folyamatos jelenlétéről a hazai tudományos és vallásos életben.

Kép és video galéria
Képgaléria Videógaléria
Impresszum