Könyvtárhasználati foglalkozás az Eszterházy Károly Főiskola első éves angol szakos hallgatóinak 1. - (Képgaléria)

A projekt címe: TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0022 Használók képzése
A foglalkozás címe: Könyvtárhasználati foglalkozás az Eszterházy Károly Főiskola első éves angol szakos hallgatóinak

Foglalkozásvezető: Gál Tibor könyvtáros
Tantárgy:      Bevezetés az anglisztikába – kutatásmódszertan (Oktató: Dr. Reichmann Angelika)
Résztvevők:   Az EKF első éves angol szakos hallgatói
A csoport létszáma: 10 fő
Időpont:         2010.09.16. 12.45-13.30 óra
Helyszín:        az EKF Központi Könyvtára Nyelv- és Irodalomtudományi Gyűjteményének olvasóterme (Líceum, 214.sz. terem)
Módszer:        Power Point-os prezentáció, a könyvtár bemutatása
A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök: Multimédiás eszközök, számítógépek, projektor

Oktatási cél:
A foglalkozás célja, hogy az angol szakos hallgató ismerkedjen meg az Eszterházy Károly Főiskola Könyvtárának különböző részlegeivel, azok használatával. Különös hangsúlyt kap a bemutató során az idegennyelv szakos hallgatók által leginkább használható Idegennyelvi Gyűjtemény bemutatása.

A foglalkozás vázlat:
A felhasználóképzés során a hallgatók megismerték a könyvtár gyűjtőkörét, az állománygyarapítási politika főbb szempontjait, az állomány elhelyezésének, a raktározásnak elvi kérdéseit és a használók érdekében kialakított gyakorlati megvalósulását.
Részletes tájékoztatást kaptak az érvényben lévő könyvtárhasználati szabályzatokról, a könyvtárhasználók jogairól, lehetőségeiről, a betartandó alapelvekről. Gyakorlati jellegű információt szereztek a kölcsönzés és a helybenhasználat szabályairól.
A foglalkozás gerincét (oktatói kérésre) részben a könyvtár integrált könyvtári rendszerének (Aleph) bemutatása jelentette, elsősorban az adatbázis keresésének áttekintése. A másik kiemelt terület a főiskolai könyvtárból elérhető adatbázisok volt.
A prezentáció során próbakereséseket végeztünk, elsősorban az online elérhető folyóiratok körében.
A felhasználók szempontjait figyelembe véve került sor a főiskolai könyvtár honlapjának bemutatására.
A könyvtári gyűjtemény bemutatása az idegennyelvi gyűjteményre fókuszált, a nyelvszakos hallgatók által használt kézikönyvek, szótárak, szak- és szépirodalom képezte ennek legfontosabb részét.
Természetesen sor került a teljes főiskolai állomány bemutatására is, azokra a művekre és szolgáltatásokra, amelyeket a nyelvet tanuló hallgatók is eredményesen felhasználhatnak.
A bemutató után az idegennyelvi könyvekkel a könyvespolc mellett is megismerkedhettek a hallgatók.

Kép és video galéria
Képgaléria Videógaléria
Impresszum