Könyvtári ismeretek 7.

EMLÉKEZTETŐ

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-SZAPPORT)
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0022 Könyvtári-levéltári túrák
Eger, 2011. április 26.

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA
EGER, Eszterházy tér 1.

A projekt címe: TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0022 Könyvtári-levéltári túrák
A foglalkozás címe: Könyvtári ismeretek

Túravezető:  Tamásné Fekete Adrienne, szaktájékoztató könyvtáros, igazgatóhelyettes
Tantárgy:     Kutatás- és tanulásmódszertan
Témakör:     A tudományos kutatást segítő ismeretek
Résztvevők: az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Karának BA nappali tagozatos, első évfolyamos hallgatói
A csoport létszáma:         10 fő
Időpont:      2011. 04. 26. 10.00-11.30
Helyszín:     EKF, B. épület, 102. terem
Módszer:     projektoros diavetítés
A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök:  multimédiás eszközök, számítógép, projektor

Oktatási cél

A hallgatók:
a tudomány történetének, rendszerének, a tudománymetriának, a tudománypolitikának megismerésével kerüljenek közelebb a tudományos munka világához;
olyan gyakorlati kutatásmódszertani ismereteket sajátítsanak el, amelyet fel tudnak használni egyéni munkájuk során, pl.: idézés, és mások gondolatainak, műveinek felhasználása, ennek etikája, szerzői jogi törvény, a hivatkozások rendszere, személyes keresőprofil kialakítása.
Az oktatók:
bizton számíthassanak és építhessenek a hallgatók olyan alapvető ismereteire, amelyek alkalmassá teszik őket az önálló kutatásra, a releváns források megtalálására, értékelésére, és a dolgozatokban, előadásokban való szakszerű és etikus felhasználására, vagyis a kutatómunka alapjainak meglétére.

Az óra vázlata

A tudományról, tudománytörténet, tudományrendszerek, a tudományok rendszerzése: felosztások, a rendszerparadigma, változó paradigmák, szövegtudomány, tartalomelemzés, gyakorisági vizsgálatok.
Tudománymetria, a tudomány mérésének eszközei, a tudomány növekedése, a tudományos tevékenység folyamata, a tudományos kutatás eszközrendszere, a tudományos kutatásnak, mint információs, kommunikációs rendszernek a folyamata, a tudományos közösség leglényegesebb tulajdonsága, a tudományos kommunikációt biztosító technikai eszközök és fejlődésük, a folyóiratok és a folyóiratcikkek változásai, formális és informális csatornák a tudományos kommunikációban, a folyóiratok jövője, a tudományos információ növekedésének mérése a folyóiratcikkek alapján, a növekedés hatása a tudományos kutatói közösségre és az egyénre: a kutatók információgyűjtési, rendszerezési és feldolgozási szokásai, a tudományos folyóiratok minőségének mutatói, a tudományos szakirodalom szóródása – a tudomány egyetemessége, a tudományos szakirodalom elévülése, a szerzők produktivitása, a társszerzők hatása az egyén produktivitására, társszerzői multigráfok, kis tudomány – nagy tudomány, a láthatatlan kollégium, idézet, irodalomjegyzék, hivatkozás, az idézés indokai, a tudományos idézetek indexrendszere, felépítése, alkalmazása, a publikációs tevékenység jellemzésére használható mutatószámok, vita az idézetelemzés körül, a tudomány fejlődési gócai: az együttidézési klasztertechnika, a tudomány legforróbb pontjai, a legintenzívebb művelt tématerületek jegyzéke, a tudományos kutatás térképei, személyes keresőprofil kialakítása.
A tudományos munka néhány szerzői jogi vonatkozása: idézés, átvétel, másolatkészítés.

 

Kép és video galéria
Képgaléria Videógaléria
Impresszum