Papnevelés Egerben – az Egri Hittudományi Főiskola és az Érseki Papnevelő Intézet Könyvtárának története és jelene 2. - (Képgaléria)

A projekt címe: TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0022 Használói képzés
A foglalkozás címe: Papnevelés Egerben – az Egri Hittudományi Főiskola és az Érseki Papnevelő Intézet Könyvtárának története és jelene

Foglalkozásvezető: Gál Tibor könyvtáros
Tantárgy:      Kutatásmódszertan (Oktató: Dr. Tóvári Judit)
Résztvevők:   Az Eszterházy Károly Főiskola első éves kulturális örökség szakos levelezős  hallgatói
A csoport létszáma: 6 fő
Időpont:         2010.09.28. 12.00-13.30 óra
Helyszín:        az Egri Hittudományi Főiskola Könyvtára (Hittudományi Főiskola, Eger, Foglár u. 6.)
Módszer:        Power Point-os prezentáció, a könyvtár bemutatása
A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök: Multimédiás eszközök, számítógépek, projektor

Oktatási cél:
Az előadás célja, hogy a kulturális örökség szakos hallgatók megismerjenek egy olyan egri könyvtárral, ami jelentős és érdekes múlttal rendelkezik, jelenkori működése pedig (fenntartó, szolgáltatások stb.) eltér a hallgatók által leggyakrabban ismert vagy használt könyvtárakétól.
Különös hangsúlyt kaptak a bemutató során könyv- és könyvtártörténeti vonatkozások, ezek kapcsolata a helytörténeti kutatásokkal.

A foglalkozás vázlata:
Először prezentációt tekinthettek meg a hallgatók, amely az egri papnevelés vázlatos történetével és a könyvtár közel 400 esztendős históriájával foglalkozott. Ismertettük az intézmény legjelentősebb tanárait, kitértünk az ő munkásságukra, az általuk írt vagy birtokukban lévő könyveket be is mutattuk.
A 18. század jelentős barokk püspökeinek tevékenységét is méltattuk, mecénási szerepüket kiemeltük.
A kutatásmódszertani tanulmányokhoz kapcsolódva a hallgatók megismerhették a ritkán használt, de pl. a helytörténeti kutatás során nélkülözhetetlen kézikönyveket, egri kutatókat, munkásságukat.
A könyvtártörténethez kapcsolódva részleteztük a 18-19. század ismert egri magánkönyvtárait, kanonokok, püspökök stb. gyűjteményeit. A possessor, a könyvtulajdonos szerepéről, a könyvekben található possessori bejegyzésekről is szó esett, ehhez számtalan fényképet is vetítettünk.
A könyvtár múltja mellett a jelen helyzetről is tájékoztatást kaphattak. A könyvtár nem nyilvános, de engedéllyel kutatható, így tanulmányaik során jól felhasználható ismereteket szerezhettek a könyvtár katalógusairól, a könyvtárhasználat szabályairól.
A prezentáció végén a hallgatók megtekintették az 1852 óta a mai helyén működő bibliotékát, és a diavetítés során bemutatott könyveket kézbe is vehették.

Kép és video galéria
Képgaléria Videógaléria
Impresszum